Hopp til innhold

Referanser

Betocut AS: Innleid arbeidspersonale til betongsaging og kjerneboring

AF Bygg AS: Montering og demontering av stillas

Robomowe: Service på robot klippere til hagen.

Baneservice AS: Arbeid langs jernbanen

Rail Com AS: Vegetasjonsrydding langs jernbanen

Norsk Jernbanedrift: Skifte av spor

Forsvarsbygg: Rehabilitering av murer Fredriksten festning

Infratek Entreprenør AS: Linjerydding og kabelutlegging

QPS AS: Fuging av betong på flyplasser

Østcom AS: Flising av kvist langs jernbanen

Oslo Vei AS: Arbeidsvarsling langs vei

Viken Juletre: Administrasjon

Evercom AS: Montering av AV-utstyr på skoler

Wing Elektro: Monteringsarbeid

Klima Øst AS: Innregulering og service ventilasjonsanlegg

Klargester AS: Service renseanlegg Østfold

Kingspan Miljø AS: Salg og montering av renseanlegg og dieseltanker

Halden kommune: Snørydding og strøing på flere roder

Nexans Norway AS: Vintervedlikehold

Leif Grimsrud AS: Hugging og oppflising av biologisk materiale på tomter og rørtraseerveibygging

Tømrefirma Magne Karlsen AS: Tømrerarbeid

John Holm Næringseiendom AS: Grøntvedlikehold og vintervedlikehold

Lensstyrelsen i Vestra Gøtalands Len: Montering av lakseteller og restaurering av elv

Rørlegger Jørgensen AS: Gravearbeider

Halden Videregående Skole: Trefelling og stubbefresing

Sarpsborg Park og Anlegg AS: Innleiede maskinførere

Kynningsrud AS: Vintervedlikehold av fabrikkområde

ASV solar: Montering av solfangere på tak

BG-Stone AS: Salg og transport av stenmasser

Halden Tennisklubb: Stenlegging av uteareal

GG - Gruppen AS: Kabel graving med kjede-graver

Tobajo Sporthorses AS: Tømrerarbeid

Ystehedet velforening: Soping av veier

Yven IF: Drenering av fotballbane

Borettslag: Grøntvedlikehold 

MjøBer DA: Rydding av jordekanter og veikanter

Ønsker du hjelp eller bistand?