• Betocut AS: Innleid arbeidspersonale til betongsaging og kjerneboring
 • AF Bygg AS: Montering og demontering av stillas
 • Robomowe: Service på robot klippere til hagen.
 • Baneservice AS: Arbeid langs jernbanen
 • Rail Com AS: Vegetasjonsrydding langs jernbanen
 • Norsk Jernbanedrift: Skifte av spor
 • Forsvarsbygg: Rehabilitering av murer Fredriksten festning
 • Infratek Entreprenør AS: Linjerydding og kabelutlegging
 • QPS AS: Fuging av betong på flyplasser
 • Østcom AS: Flising av kvist langs jernbanen
 • Oslo Vei AS: Arbeidsvarsling langs vei
 • Viken Juletre: Administrasjon
 • Evercom AS: Montering av AV-utstyr på skoler
 • Wing Elektro: Monteringsarbeid
 • Klima Øst AS: Innregulering og service ventilasjonsanlegg
 • Klargester AS: Service renseanlegg Østfold
 • Kingspan Miljø AS: Salg og montering av renseanlegg og dieseltanker
 • Halden kommune: Snørydding og strøing på flere roder
 • Nexans Norway AS: Vintervedlikehold
 • Leif Grimsrud AS: Hugging og oppflising av biologisk materiale på tomter og rørtraseerveibygging
 • Tømrefirma Magne Karlsen AS: Tømrerarbeid
 • John Holm Næringseiendom AS: Grøntvedlikehold og vintervedlikehold
 • Lensstyrelsen i Vestra Gøtalands Len: Montering av lakseteller og restaurering av elv
 • Rørlegger Jørgensen AS: Gravearbeider
 • Halden Videregående Skole: Trefelling og stubbefresing
 • Sarpsborg Park og Anlegg AS: Innleiede maskinførere
 • Kynningsrud AS: Vintervedlikehold av fabrikkområde
 • ASV solar: Montering av solfangere på tak
 • BG-Stone AS: Salg og transport av stenmasser
 • Halden Tennisklubb: Stenlegging av uteareal
 • GG - Gruppen AS: Kabel graving med kjede-graver
 • Tobajo Sporthorses AS: Tømrerarbeid
 • Ystehedet velforening: Soping av veier
 • Yven IF: Drenering av fotballbane
 • Borettslag: Grøntvedlikehold 
 • MjøBer DA: Rydding av jordekanter og veikanter

Vegg-tmring
Treklatring
Trefelling-og-kran
Tomt
Stubbefreser
Steinbruddet1
Sn-1
Soping
Salting
Saging

Ønsker du hjelp eller bistand?

Ta kontakt med oss