Hopp til innhold
Image

Betongsaging

Vi sager og borer i de fleste materialer, og samarbeider med Betocut AS som fra 2017 er en del av Halden Bygdeservice. Vi utfører varierte oppgaver innen saging og boring i betong og vi utførere opprydding, rivning, sanering, transport og graving.

Vi utførere diamantboring / kjerneboring fra 12 mm til 800 mm. Vi utførere betongsaging opp til 700mm. Vi pigger i varierte stein og betongprodukter.

Vi har kompetanse til å utføre branntetting etter bore og sagearbeider, og innvending grøfting av betonggulv. Vi forskaler og støper også i betong.

Vi utfører også rivningsarbeider i alle materialer

Vi sager og borer i de fleste materialer.