Hopp til innhold
Image

Mannskapsutleie

Halden Bygdeservice har siden oppstarten i 2009 levert godt kvalifiserte medarbeider til mange forskjellige virksomheter for kortere og lengre perioder. Vi har mannskaper med variert utdanning og kompetanse. Mange har lift sertifikater, maskinførerbevis, kurs for arbeid ved vei og jernbane.

Mannskapene har opparbeidet seg variert kompetanse som etterspørres av større kunder etter flere år med utleie av personell i sesong. Våre mannskaper har spesielt hatt oppgaver mot forskjellige selskapet som leverer tjenester til pågående jernbaneutbygging i Norge.